Als wij een melding krijgen gaan we eerst ter plaatse kijken. Dit om in te schatten wat er precies aan de hand is en we kunnen doen.
Het katje wordt dan gevangen, naar onze dierenarts gebracht en gecontroleerd op chip. Als het een eigenaar heeft wordt die verwittigd. Zoniet kijken wij of het een katje is die in opvang moet of terug moet uitgezet worden.
Gaat het om een wild katje zullen wij het beestje steriel laten maken en een test op Fiv+Felv laten doen. Als dat in orde is wordt het uitgezet op een gecontroleerde voederplek. Dwz dat we weten dat het voeding krijgt, beschutting heeft en ze ons verwittigen mocht het ooit ziek worden. Gaat het om gemeente Zelzate draagt de gemeente daar de kosten voor.
Alles buiten de gemeente en alles wat in opvang komt worden de kosten gedragen door de Vzw. Dit gaat dan over alles van voeding, materiaal en medische kosten. Katjes die in opvang komen gaan eerst naar de dierenarts. Daar wordt gekeken of ze al dan niet ziek zijn, eventueel al steriel gemaakt/gechipt en gaan dan naar een opvanggezin. Daar worden ze eerst 2 weken in quarantaine gehouden om geen verdoken ziektes over te dragen.
Nadien kunnen ze vrij rondlopen in huis bij het opvanggezin. Wij hebben een 12 tal goeie opvanggezinnen en zijn steeds op zoek naar mensen die dit willen doen. De katjes worden er als de eigen huisdieren verzorgd en vertroeteld.
Als ze klaar zijn (dwz de nodige vaccins, steriel en gechipt) kunnen we op zoek naar een adoptant. Dit gaat via onze fb pagina ofwel via “Adopteer een dier” van de Vlaamse overheid
Wij zijn door dierenwelzijn erkend als een asiel en doen eigenlijk alles wat een ‘gewoon’ asiel ook doet. Alleen werken we met opvanggezinnen ipv 1 centrale plek en is er een No kill beleid.


No kill
Dit wil zeggen dat wij alles in het mogelijke stellen om een dier er terug bovenop te krijgen bij ziekte of andere kwalen. Wij vinden nl dat ieder leven het waard is om voor te vechten en het verdient om te leven. Kapot gemaakt door de mens is niet door zijn eigen keuze want daar draait het hem vaak om bij asieldieren.
Ze komen uit de vreselijkste situaties en bij ons leren ze weer wat vertrouwen in de mens te krijgen. Wil no-kill zeggen dat wij nooit overgaan tot euthanasie ? Nee, natuurlijk niet maar als er kans is op herstel moet het dier dit krijgen. We kunnen dit voor mekaar krijgen door ondersteuning van de mensen dmv giften. Zo worden aids katjes nog veel te vaak ingeslapen terwijl dit totaal geen doodvonnis meer is.


Ondersteuning mensen met beperkt budget
Vaak komen wij in sociale wijken zwerfkatjes tegen. Als je een beperkt budget hebt is medische zorg voor een dier vaak onmogelijk. Omdat wij vinden dat elk gezin recht heeft op de liefde van een dier en het een grote meerwaarde is voor kinderen om op te groeien met een huisdier willen wij daarin ondersteunen.
Wil dit zeggen dat wij onbeperkt gaan steriel maken en katjes teruggeven ? Nee, natuurlijk niet. Wij gaan in gesprek en kijken welke mogelijkheid er is om hen te helpen.